Van de voorzitter

Beste mensen,

Het heeft even geduurd voordat ik mijn eerste berichtje kon schrijven (een verhuizing, daarna operatie en herstel) maar hier is het dan (eindelijk)…..

Graag wil ik als eerste wat schrijven over het thema “betrokkenheid” .

In de Dikke van Dale staat hierover als omschrijving vermeld; (“betrokken zijn bij een onderneming/vereniging alsook een emotionele binding/betrokkenheid bij zijn/haar club”)

Afgelopen weekend hebben we over dit onderwerp wat gesprekken gevoerd op de club mede naar aanleiding van het feit dat jl. vrijdag er het tireer-kampioenschap gepland stond en er slechts een 4-tal deelnemers kwamen opdagen!

De jaarlijkse BBQ (dit jaar weer prima verzorgd door Marco en John) kende helaas ook een zeer matige opkomst. Ook als er het maandelijkse euro-daalder toernooi gespeeld wordt is de opkomst maar gering tot zelfs onvoldoende om een volwaardig toernooi te kunnen spelen. Sterker nog, sommige leden weten nog geeneens dat dit toernooi gespeeld wordt en/of kijken niet in de speellijst zoals deze elke keer in het clubblad afgedrukt staat.

Natuurlijk heeft de “moderne” mens anno nu een drukke agenda en heeft men, naast het boulen, nog zoveel andere activiteiten te doen die je aandacht opeisen..logisch… maaaaar…. als je lid bent van De Drommedaris is het m.i. toch vanzelfsprekend dat je je ook regelmatig op de baan laat zien om met de andere leden een leuke en (soms) spannende partij te kunnen spelen.

We hebben al een kleine club maar ik denk dat juist onze leden enthousiast genoeg zijn (en blijven!) om De Drommedaris levendig te houden dus kijk ook eens rond in je eigen omgeving of er nog mensen zijn die het leuk vinden eens een “balletje te gooien”  Wie weet….???

Ik hoop dat dit artikel een bijdrage en aanzet mag leveren tot een verdere positieve discussie over je eigen “betrokkenheid” bij onze vereniging.

Tot bouls!!

peter Oosenbrug