Monthly Archives: januari 2015

Beste mensen

Beste mensen,

De laatste zondag van het jaar en ons laatste toernooitje van het jaar.
Voor onze club is dit een moeilijk jaar geweest. Ook het komende jaar zal niet makkelijk worden.
Het aantal leden zal bepalen of wij als vereniging door moeten gaan .
Het afgelopen jaar zijn er wisselingen geweest in het bestuur. Dit is beslist een slechte zaak .
Veel leden hebben opgezegd en enkele gaan naar een andere vereniging. Die leden zullen we zeker missen.
Maar dat kan gebeuren. Wat ik echter heel vreemd vindt is dat ik in de afdeling bij verenigingen hoor, waarom deze leden bij ons weggaan. Ik begreep dat ze het niet meer zo gezellig vonden.
Dit is misschien zo maar ik hoor ook geluiden dat dit met andere leden van ons te maken heeft.
Deze leden en onze vereniging worden zwart gemaakt. Dit is beslist niet eerlijk.
Als je een probleem met iemand hebt in een vereniging dan moet je sportief zijn en dit uitpraten.
Beide partijen moeten hier hun best voor doen. Daarna moet het beter worden en over zijn. Bij ons kan dat kennelijk niet. Er wordt maar naar dezelfde mensen gewezen. Alles is de schuld van die mensen. Maar juist die mensen doen veel en zijn zeer actief.
Je kan soms ook je schouders ophalen en denken die is niet wijzer. Mensen in hun waarde laten. Dit geld voor beide partijen.
Ik vind het nog steeds heel jammer dat er nu leden opzeggen. Wij hebben het als vereniging toch goed voor elkaar. Hier hebben we met ons allen vele jaren voor geknokt.
Door onenigheid weggaan kan ik niet begrijpen. Dat los je toch op en hang je niet aan de grote klok.

Ik wens jullie een prettige jaar wisseling en een sportief 2015.

Nico Bakker
Voorzitter