Monthly Archives: februari 2014

Euro Daalder Toernooi 23-02-2014

Tijdens een prachtige dag in Februari hebben we weer ons Euro daalder kunnen spelen.   De opkomst was prima en de stemming   gezien het weer uitmuntend.     We hadden Piet gevraagd om zich te bekwamen met de inschrijving en de punten telling omdat er tijdens de vakantie periode toch gespeeld moet kunnen worden als de huidige inschrijvers met vakantie zijn.    Het leek er zondag een beetje op dat het de dag van het bestuur was , n.l. de uitslag van de eerste drie winnaars waren bestuursleden !!!!!!!    We waren natuurlijk blij Jan Stormmesand weer in ons midden te zien na zijn periode van ziekte.    Helaas moest ik horen dat Peter Oosenbrug in het ziekenhuis opgenomen moet worden , we wensen Peter natuurlijk een spoedig herstel en hopen hem snel weer op de baan te mogen verwelkomen.  Hierbij wil ik nog vermelden voor die leden die nog niet geinformeerd waren n.l.  Piet en Tinie hebben Scapino bereid gevonden om de competitie spelers te sponseren , dat houdt in dat zij competitie spelen in de kleding van Scapino . Dan heeft het bestuur besloten om drie nieuwe houten bankjes te bestellen voor op het terras , dus van de zomer ziet het terras er weer gelikt uit !!!!!!!!

Nu de eerste drie winnaars ,

1    Hans Laan                                          3 gew. + 30 pnt.

2   Sjaak Ooijevaar                                  3 gew.  +18 pnt.

3   Joop Doornaar                                   2 gew.  +14 pnt.

4   Wim v.d. Heuvel                                2 gew.   +6 pnt.

5   Erik Dekker                                         2 gew.  +4 pnt.

6   Nico Bakker                                        1 gew.   +7 pnt.

7   Dirk Brander                                       1 gew.   -3 pnt.

8   Elly de Vries                                        1 gew.   -6 pnt.9

9   Joke de Mooij/Jan Stormmesand  1 gew.   -7 pnt.

10   Sia v.d. Heuvel                                  1 gew.   -9 pnt.

11   Gisela Groen                                       1 gew.    -10 pnt.

12  Rob Wolder                                         1 gew.    -11 pnt.

12  Annie Koster                                       1 gew.    -11 pnt.

12  Vera Koopman                                    1 gew.  -11 pnt.

12  Kees Bimmerman                               1 gew.   -11 pnt.

16  Coen Hendriks                                    1 gew.   -20 pnt.

17   Piet Bergen                                          0 gew.    -15 pnt.

Alle winnaars gefeliciteerd , maar als ik zo de uitslagen nazien dan denkt piet dat er nog steeds een poedelprijs te verdienen valt !!!!     Maar die hebben we al geruime tijd afgeschaft.       Piet voor het komende daalder toernooi meer succes toegewenst.

Hans.